Domov Aktualna izobraževanja Preverjanje znanja Novice O nas Kontakt

Servisiranje vozil s pogonom na plin LPG

31.05.2020

Servisiranje vozil na LPG ima nekaj posebnosti, ki jih je treba upoštevati.

Utekočinjeni naftni plin (LPG) imenujemo tudi avtoplin, kadar se uporablja kot gorivo v motorjih z notranjim zgorevanjem. Je mešanica propana in butana, v razmerju 70-30 pozimi in 40-60 poleti. Avtoplin se uvršča med tako imenovano »zeleno« gorivo, saj se v primeru uporabe te vrste goriva emisije CO in NOX v primerjavi z uporabo bencina zmanjšajo do 30 %, emisije CO2 pa do 20 %.

Avtoplin je tretje najbolj priljubljeno avtomobilsko gorivo na svetu, pri čemer približno 16 od 600 milijonov osebnih avtomobilov poganja to gorivo, kar predstavlja manj kot 3 % celotnega tržnega deleža.

Osnovni servis plinskega sistema

Osnovni servis plinskega sistema se izvaja periodično vsakih 20.000 km ali 500 ur delovanja plinske naprave (taksi, avtošola). Zajema menjavo filtra tekoče faze, ki prihaja iz plinskega rezervoarja do uparjalnika, filtra plinaste faze, ki se nahaja med uparjalnikom in vbrizgalnimi šobami, in preverjanje plinotesnosti sistema. Po zamenjavi filtrov je treba preveriti in po potrebi tudi nastaviti parametre vbrizgavanja plina glede na trajanje vbrizga bencina oziroma glede na podatke o dolgoročni in kratkoročni regulaciji goriva.

Razširjen servis plinskega sistema

Razširjen servis obsega osnovni servis ter zamenjavo posameznih komponent, ki jim življenjsko dobo določi proizvajalec:

 • zamenjava injektorjev od 40.000 do 250.000 km,
 • obnova uparjalnika od 60.000 do 100.000 km,
 • zamenjava senzorjev temperature plina in temperature vode od 60.000 do 100.000 km,
 • zamenjava senzorja pritiska plina od 60.000 do 120.000 km,
 • tesnilo večnamenskega ventila vsakih 80.000 km,
 • rezervoar glede na standard 67R-01.

Proizvajalec določi življenjsko dobo rezervoarja, ki je večinoma 10 let, v nekaterih primerih pa 5 let, kar je napisano na certifikatu rezervoarja proizvajalca. Po preteku tega obdobja je treba opraviti tlačni preizkus oziroma ga je treba zamenjati z novim. Koroziji so najbolj podvrženi rezervoarji, ki so montirani izven vozila, zato v tem primeru zahteva temeljitejši vizualni pregled.

Priporočila za redno servisiranje bencinskega motorja, predelanega na LPG

 • Uporaba »plinskih« svečk Te imajo višjo toplotno vrednost (višja temperatura izgorevanja plina) in manjši razmik med elektrodama (iskra v zmesi zrak-plin težje preskoči). V primeru, da se uporabi klasična svečka, višja temperatura zmanjša njeno življenjsko dobo, večji razmik pa poveča možnost okvare vžigalne tuljave.
 • Kontrola ali po potrebi nastavitev zračnosti ventilov Pri vozilih z mehanskimi dročniki je priporočena kontrola nastavitev vsakih 50.000 km.
 • Uporaba motornega olja za LPG Boljše mazalne lastnosti, visoka temperaturna odpornost, zmanjšana vsebnost sulfatnega pepela, fosforja in žvepla.
 • Uporaba aditiva za zaščito sedežev ventilov Pri določenih motorjih lahko višja temperatura znotraj izgorevalne komore povzroči poškodbe na ventilih oziroma na glavi motorja, ker plin ne vsebuje aditivov kot bencin. Poškodbe nastanejo kot posledica mikro zvarov med ventilom in sedežem ventila na glavi motorja. Raziskave so pokazale, da 1 liter aditiva na 1000 litrov porabljenega plina na ventilih in na sedežih ventilov naredi zaščitni sloj, ki bistveno zmanjša oziroma praktično prepreči povečano obrabo; le-ta je primerljiva obrabi bencinskega motorja.

Napotki serviserjem pri delu z vozili s pogonom na LPG

 • Kontrolna tipka z indikatorjem količine plina. V primeru, da tipka piska, to pomeni, da se je pojavila napaka na plinskem sistemu oziroma je rezervoar prazen ter je zato padel tlak v sistemu. Tipka omogoča, da lahko v primeru okvare bencinske črpalke sprožimo prisilni vžig na LPG tudi pri hladnem motorju.
 • Pravilni postopek za diagnosticiranje nepravilnega delovanja motorja. Treba je izklopiti plinski sistem in najprej preveriti, ali motor deluje brezhibno na bencinu.
 • Bencinska črpalka se z montažo plinskega sistema ne izklaplja in stalno deluje. Zaradi hlajenja same črpalke je priporočeno imeti v rezervoarju vsaj 1/4 goriva. V določenih primerih je vgrajen časovni rele, ki prekine delovanje črpalke, ko vozilo deluje na LPG.
 • Električna vezava plinskega sistema. Vezava samega sistema na bencinski del elektrike je izvedena tako, da se prekine napeljava med motorno krmilno enoto in bencinsko šobo. Vmes priklopimo plinsko enoto tako, da signali na bencinske šobe potujejo preko plinske krmilne enote (BY-PASS). Vezava vrtljajev motorja se običajno poveže s signalno žico vžigalne tuljave.
 • Konektor OBD. Branje dolgoročne in kratkoročne regulacije vbrizgavanja goriva (FUEL TRIM), branje napak. Za čim manj težav pri samem delovanju je izredno pomembna strokovna in kakovostna vgradnja ter ustrezna kakovost samega sistema.