Domov Aktualna izobraževanja Preverjanje znanja Novice O nas Kontakt

Najpogostejše okvare pri električnih avtih

10.10.2023

Kaj so najbolj značilne napake pri električnih avtih, ki jih srečujemo na cesti ali uvažamo iz tujine.

Električna vozila dandanes v Sloveniji dosegajo 4 do 5 odstotkov prodanih vozil, čeprav jih je v večini držav EU že med 10 in 15 odstotkov. Ta delež se bo v prihodnjih letih dvignil, sploh ko zaživi trg z rabljenimi vozili v EU. Električna vozila zaenkrat še spadajo med dražja, izkušnje pa nas učijo, da Slovenci radi kupujemo rabljena dražja vozila predvsem v Nemčiji, na Nizozemskem in v Franciji. Tako se utegne delež električnih vozil, ki jih garancija ne pokriva, hitro dvigniti, s tem pa bo zrasla potreba po novih, specializiranih delavnicah.

Nekateri imajo predprogramirane napake

V EV Clinic smo ugotovili, da imajo nekatera nova vozila »vgrajene« tudi predprogramirane napake, ki se sprožijo po določenem času ali določenem številu vklopov. Prepoznavanje in odpravljanje teh napak bo za serviserje v prihodnjih letih tako izziv kot tudi priložnost. EV Clinic je trenutno edina delavnica, ki je specializirana za odkrivanje in odpravljanje napak na električnih vozilih. Znanje, ki so ga v EV Clinic pridobili v letih dela s temi vozili, bo postalo nujno za vse tiste serviserje, ki bi radi izkoristili priložnosti, ki jih ponuja energetska tranzicija. Napake se ne pojavljajo na vseh sklopih enakomerno, niti niso prisotne pri vseh tipih vozil, zato ni nekega univerzalnega pravila.

Napake na posameznih sklopih

Napake na baterijah - Baterija, ki je ključna in najdražja komponenta pri električnih vozilih, skoraj nikoli popolnoma ne odpove. Zato pa se v zvezi z njo pogosto pojavijo napake, vezane na elektroniko, sistem BMS, senzoriko, vdor vlage ali pa odpoved posamezne celice. Degradacija celotnega paketa se pojavlja le pri vozilih, ki imajo slabo termično regulacijo, to sta v glavnem prva modela Nissan Leaf (24 in 30 kWh).

Napake na pogonskem sklopu - Napake so pogoste tudi na pogonu vozila, sploh pri nekaterih modelih, kot na primer Smart, Tesla model S, Renault ZOE. Največkrat gre pri tem za vdor vlage in posledično preboj izolacije, preboj izolacije na rotorju, odpoved krmilnika in izgubo hladilne tekočine. Pri starejših modelih Tesla S (do 2015) se zaradi preslabotnega ohišja pogosto pojavi tudi ropot v reduktorju oziroma diferencialu. Večino teh težav so rešili s tako imenovanimi tihimi vpoklici »silent recall«, se pa še vedno najde kakšno vozilo, kjer pogon ni bil menjan in se težave pojavijo šele po več kot 8 letih (toliko je garancija na baterijo in pogon).

Napake na polnilcu - Polnilec je najbolj obremenjen del električnega vozila, saj deluje ure in ure, medtem ko se vozilo polni. Dostikrat je tudi mejno dimenzioniran ter termično močno obremenjen, zato je ponavadi to prvi sklop, ki odpove. Pregori lahko kateri od glavnih tranzistorjev (IGBT), odpovedo lahko močnostne diode, prebije izolacija ali pa – kar je najbolj banalno - od staranja in obremenitve pregori notranja varovalka. Kot rezervni del je polnilec drag del, zato se popravilo praviloma ne izplača. Menjava komponent ni možna na vseh polnilcih, ponavadi je tudi težko dobiti potrebne elemente.

Pogoste okvare na vozilih SMART 451–453

Električni Smarti so pri nas pogosti, poleg trifaznih polnilcev Brus pa se velikokrat okvari tudi kateri od sklopov glavne baterije. Največkrat gre za okvaro sistema BMS (battery management), včasih v baterijo vdre vlaga in pride do preboja izolacije. Med korono je bilo precej vozil znamke Smart, ki so bila sicer v najemu in so posledično stala več mesecev, zato se jim je glavna baterija počasi izpraznila pod nivo, da bi bilo vozilo možno spet napolniti. Počasno »oživljanje« celic je dostikrat možno in lahko stranki prihrani veliko denarja. Poleg okvare na baterijskem paketu Smarte pestijo tudi nezanesljivi polnilci, sploh na modelih z 22 kW trifaznimi polnilci Brusa. Prve različice teh polnilcev imajo kratko življenjsko dobo in hitro odpovejo, če se jih trajno uporablja s polno močjo.

Okvare na starih modelih Tesla S

V Slovenijo so v zadnjih letih uvozili veliko število rabljenih vozil Tesla Model S letnikov 2014 in 2015, ki so sedaj že izven garancije. Ta vozila so imela nekaj »otroških bolezni« tako na pogonu kot tudi na konstrukciji baterijskega paketa. Na vozilih, ki so pogosto vozila po slabih cestah, je prihajalo do loma povezave na elektrodo posamezne celice in s tem do zmanjšanja kapacitete baterije. Ta težava je popravljiva, vendar je treba odpreti baterijski paket. Poleg tega je bil na teh starejših tipih baterij po več letih viden vdor vlage in s tem povezana korozija spojev. Pogosta okvara je tudi preboj na glavnih kablih, ki vodijo v motor, in sicer zaradi vlage.

EV so izziv in priložnost za širitev posla

Električna vozila tako postajajo za serviserje vedno večji izziv, vendar hkrati tudi priložnost za širitev posla in dodatni zaslužek. Metron inštitut in EV Clinic vam kažeta pot, po kateri se bodo razvijale mehanične delavnice nove generacije.

Že priprava na 16. Tehnološko konferenco

Prispevek je bil objavljen v okviru spomladanske 15. Tehnološke konference, na katerem smo predajali strokovno znanje za reševanje aktualnih izzivov avtomobilske industrije.

Udeležence in udeleženke smo popeljali skozi niz strokovnih predavanj in odprtih razprav, poskrbljeno pa je bilo tudi za zabavo, druženje in pester spremljevalni program. Čudovit obmorski ambient Portoroža je privabil številne mehanike, avto serviserje, profesorje strokovnih šol in študente, ki se zavedajo pomena znanja, ter želijo ohraniti korak s časom na področju svojega dela. Ekipa GMT že aktivno pripravlja vsebino za 16. Tehnološko konferenco.