Domov Aktualna izobraževanja Preverjanje znanja Novice O nas Kontakt

Kdaj zamenjati in preprečiti katastrofo?

08.08.2021

Črpalka hladilne tekočine spada med tiste sestavne dele motorja, ki so relativno poceni, a lahko v primeru odpovedi naredijo ogromno škode. Preventiva je ključna.

Klasična črpalka pri vozilu v času 100 tisoč prevoženih kilometrov prečrpa za okoli 1,7 milijona litrov hladilne tekočine. Delovati mora pri velikanskih temperaturnih (-40 do +120 stopinj C), vrtilnih (500-8.000 vrt./minuto) in tlačnih razponih (3 bar). Njeno brezhibno delo, da v sodelovanju s termostatom potiska hladilno sredstvo prek cevi skozi kanale motornega bloka in nato v hladilnik, kjer se znova ohlaja, je bistvenega pomena. Temperaturo motorja, v katerem ves čas prihaja do sproščanja ogromnih količin toplotne energije, črpalka ohranja znotraj idealnega območja, s tem pa zagotavlja najboljši izkoristek in pravilno delovanje. V primeru previsokih temperatur lahko pride do trajnih sprememb in odpovedi ključnih sestavnih delov motorja.

Večina črpalk je po sestavi dokaj enostavne rotacijske zasnove s plastičnimi ali kovinskimi lopaticami. Eno in drugo ima prednosti in slabosti. Ohišja je kovinsko. Največkrat črpalko žene rebrasti ali klinasti jermen, in je tako neposredno odvisna od vrtenja motorja. Pri novejših vozilih pa gre trend zaradi zmanjševanja porabe že tudi v smer električnih črpalk. Samo črpalko hladi in maže hladilna tekočina.

Pri črpalki lahko pride do okvar, ki so posledica različnih vzrokov. Za mehanske okvare je na primer glavni vzrok odpoved ležaja ali sprostitev rotorja. Lahko popustijo tudi spoji. Trajne poškodbe na sestavnih delih lahko pusti kavitacija, torej pojav mehurčkov pri hitrih spremembah tlaka, ali pa neustrezna oziroma izrabljena hladilna tekočina. Vzroki odpovedi so lahko tudi pri električni napeljavi.

Da je s črpalko nekaj narobe in da je blizu odpovedi ali pa je že prek meje, lahko opozarja več znakov. Med vožnjo je to opazno zaradi dviga temperature na merilniku. Eden najbolj očitnih zunanjih znakov pa je seveda puščanje tekočine v predelu črpalke. Glasen zvok med delovanjem je eden od možnih pokazateljev odpovedi ležaja ali nepravilno poravnanost črpalke z ohišjem, vibracije pa napeljujejo na zrahljano vetrnico. Poleg izrabljenosti je lahko vzrok za te težave tudi napačna montaža.

Do puščanja hladilne tekočine lahko prihaja zaradi odpovedi tesnil, ki so lahko tudi posledica napačne uporabe tesnilne mase, to pa privede do poškodb originalnega tesnjenja.

Vsi zgornji indikatorji so razlog za obvezno takojšnjo menjavo črpalke ob upoštevanju navodil za pravilno montažo proizvajalca (postavitev, navor, tesnilno sredstvo ustrezne kakovosti in količine, namestitev gonilnega jermena …). Ob sumu kontaminacije se priporoča izpiranje hladilnega sistema, pozornost je treba nameniti odzračevanju in seveda uporabi pravilnega tipa hladilnega sredstva.

Najboljša preventiva, da do odpovedi črpalke in posledično velike škode na vozilu ne bo prišlo, pa je upoštevanje priporočil proizvajalca. Večina jih priporoča menjavo črpalke po intervalih, ki segajo nekako do 150 tisoč kilometrov. Eno najbolj zanesljivih priporočil pa je, da se hkrati z redno menjavo jermena vedno zamenja tudi črpalka.