Domov Aktualna izobraževanja Preverjanje znanja Novice O nas Kontakt

Kako pripraviti delovno mesto za popravilo električnih vozil – EV

27.03.2022

designated high voltage area.jpg

Ob novem trendu servisiranja električnih vozil poleg zelo pomembnega izobraževanja serviserjev in dostopanja do aktualnih servisnih informacij ne smemo prezreti zahtev po posebej za to urejenem prostoru in specifični opremi ter orodjih, ki zagotavljajo predvsem varno in kakovostno delo na teh vozilih.

FOT_PRO_ALG_117-7512_SALL_AING_V1 (1).jpg

Ker ima večina mehaničnih delavnic že zdaj električno priključno moč vsaj 32 A, so zahteve za priklop kakovostne polnilne postaje tako rekoč že izpolnjene.

dvigalo.jpg

EV so v povprečju za 20–30 % težja od fosilno gnanih vozil in temu primerno je treba prilagoditi tudi delavniška dvigala, ki naj bodo zaradi lažjega dostopanja do baterij pod podom vozila, če se le da, naj bodo dvostebrna in čim širša.

Space-SDE2357E-groot-600x600.png

Ne pozabimo pa tudi na dvižno mizo za odstranitev ali namestitev baterijskih sklopov, ki so zelo težki.

FOT_PRO_ALG_117-1890_SALL_AING_V15b821373ba28d_600x600.jpg

E-Mobility_3_1280x1280@2x.png

Sicer EV ne povzročajo izpušnih plinov, a morajo biti delavnice zaradi možnih uhajanj plinov iz poškodovanih baterij vseeno dobro prezračevane. Prostor mora biti zaradi možnosti požara, ki je težje obvladljiv, dobro dostopen in omogočati hitro odstranitev gorečega vozila iz objekta.

Bosch-FSA-050-in-use.jpg

Pri EV je zaradi doseganja večjega dometa in njihove teže zelo pomembna tudi pravilna poravnava koles in njihovo uravnoteženje. Zato so v delavnici priporočljivi kakovostna avtooptika in naprave za zamenjavo ter uravnoteženje koles.

6552_Insitu.jpg

Poleg tega ne smemo pozabiti na specialno izolirana orodja za delo na visokih napetostih, set za zaščito in označitev prostora ter postopkov dela na vozilu z visoko napetostjo, ki lahko doseže tudi do 800 V.

7971_insitu_3.jpg

Potrebni so tudi kvalitetni merilni inštrumenti, s katerimi poleg diagnostične naprave lažje odkrivamo napake in njihove vzroke na EV.

7576.jpg

Veliko pozornost je predvsem treba nameniti osebni zaščitni opremi, kot so rokavice za delo z visoko napetostjo do 1.000 V, obutev ESD, kakovostna delovna oblačila in popoln set za prvo pomoč ob primeru električnega udara. Priporoča se tudi vidna označitev lokacije najbližjega defibrilatorja.

slika.jpg